Termik santraller, doğalgaz santralleri için su çok önemlidir. Yakılan kömür, fuel oil, doğalgaz ile elde edilen ısı, su yardımıyla türbinlerde elektrik enerjisine çevrilir. Hareketli parçalar suyla soğutulur ve türbinlerde kullanılan buharın atık ısısı soğutma suyu ile geri kazanılır. Tonlarca su harcanan bu santrallerin su ihtiyacı akarsu, göl, deniz, kuyu sularından karşılanır. Bu suları kullanmak için işlemek gerekmektedir. Ne kadar çok suyun kullanıldığı düşünüldüğünde de su işleme masraflarının ne derece yüksek olacağı aşikârdır.

Bu santrallerde yakıttan sonra en önemli gider su işleme masraflarıdır. Proseste kullanılacak suyun kireç dışında diğer minerallerden de arındırılması gerekirken, soğutma suyunun sadece kireçten arındırılması yeterli olmaktadır. Santrallerde kullanılan suyun %95’ini soğutma suyu oluşturmaktadır. Bu soğutma suyuna da MİRAMAK yeterlidir. Çünkü sadece kireç sorunu olmaktadır. Santrallerin bir çoğunda kireç sorununu çözmek için inhibitörler kullanılmakta ve sürekli olarak işletme maliyetleri söz konusu olmaktadır. MİRAMAK kullandığınızda işletme maliyetleri tamamen bitecektir. Santraller de kullanılan su miktarı çok yüksek olduğundan dolayı düşük kireçli sularda bile yüksek kireçtaşı tabakaları oluşabilmektedir.

Termik santraller ve doğalgaz çevrim santrallerinde su genel olarak; buhar kazanlarında proses suyu, kondenserlerde soğutma suyu, hareketli parçalarda soğutma suyu ve yağlama sistemlerinde soğutma suyu olarak kullanılır.

Ek Bilgi