Termaller, hem tatil amaçlı hem de tedavi amaçlı kullanılmaktadırlar. Jeotermaller ise enerji üretiminden ısıtmaya kadar değişik amaçlarla kullanılabilmektedirler. Termal ve jeotermal sular değişik miktarlarda minerallerin yanı sıra yüksek miktarlarda da kireç içerirler. Bu açıdan gerek termal gerekse jeotermal uygulamalarda kireç, en önemli ve oldukça ciddi bir sorun durumundadır.

Termal ve jeotermal sistemlerde kireç ile mücadele için inhibitörler kullanılmaktadır. Bu mücadelede hem debilerinin yüksekliği hem de kireç içeriğinin yüksek olması nedeniyle işletmeler için yüksek işletme maliyetleri getirmektedirler çünkü inhibitörler bunların oranlarına göre artırılmaktadır yani daha fazla kullanılmaktadır yani daha fazla para harcamanız gerekmektedir.

Termal ve jeotermal sistemlerde, MİRAMAK cihazlar kullanarak sadece satın alma maliyeti ile ve işletme gideri ödemeksizin hem de çevreci bir şekilde kireci önlemek mümkündür.

Ek Bilgi