Tarım sektörü yoğun su kullanılan sistemlerdir. Ülkemizde yoğun olarak salma sulama yapılmaktadır. Son zamanlarda ise fıskiyeli ve damlama sulama oranları artmaktadır. Tarımda su; kuyu, nehir, göller, kanallardan elde edilmektedir. Bu su kaynaklarında bulunan yere göre mineral oranları değişmektedir. Bu mineraller sulama sistemlerinin de en büyük düşmanıdır. Özellikle kalsitten meydana gelen kireç.

Yağmurlama ve Damlama Sulama Sistemleri:Sudaki kireç fıskiye ve damlalıkların tıkanmasına yol açmakta ve bakım giderleri söz konusu olmaktadır. Yağmurlama ve damlama sulama sistemleri, genellikle inhibitör ilave edilip, kireç başka maddelere dönüştürülerek kirece karşı korunmaktadır. Bu inhibitörler toprakta birikerek bir süre sonra bitkilere zararlı hale gelmeye başlayacaktır. Tarımda MİRAMAK kullanımı hum ucuz hem de sağlıklı bir yöntemdir. Suya dolayısıyla toprağa hiçbir kimyasal madde etki etmez ama kireç sorunundan kurutulmuş olursunuz.

Manyetik alana maruz kalmış bitkilerin gelişmesi üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayıp, tam aksine manyetik alana maruz kalmış bitkilerin gelişimine olumlu etkileri söz konusudur. Manyetik alana maruz suyun bu özelliği, yapılan değişik bilimsel çalışmalarla da ortaya konmuştur.

MİRAMAK cihazlar tarımda sadece kireci önlemekle kalmayacak aynı zamanda verim artışına da imkan sağlayacaktır. Sulama sistemlerinde kuyu ve su deposu çıkışlarına varsa pompalardan sonra yerleştirilmelidir.

Süt Soğutma Sistemleri: mikroorganizmaların çoğalmasını ve sütün bozulmasını önlemek amacıyla sağılan sütün sıcaklığını düşürmek için kullanılan, bir tank ve bir soğutma grubundan oluşan soğutuculardır. Bu sistemler paslanmaz çelikten imal edilir. Bu sistemlerde soğutucu olarak gaz  veya su kullanılır. Sabit süt soğutma tanklarında ise çoğunlukla su kullanılmaktadır.

Süt tanklarında su kullanımı, ısı değişiminin meydana geldiği yüzeylerde kireç tabakası oluşumu demektir. Bu tanklarda kireci önlemek için inhibitörler kullanılır ve bunların işletme maliyeti çok yüksektir. MİRAMAK kullanır iseniz bir daha kireç sorununu düşünmek zorunda kalmazsınız.

Ek Bilgi