Sudaki Kirecin Kaynağı

Su dünyamızın yaşam kaynağıdır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler için hayatsal öneme sahiptir. Su, yeryüzü ile atmosfer arasında sürekli bir çevrim halindedir. Yeryüzünden buharlaşan su atmosfere yükselir ve bu yükselme sırasında saf su haline gelir.

Atmosferden yağmur olarak yeryüzüne dönen su ise karbondioksit ve oksijen bakımından zenginleşir. Bu yağmur suları birer kireç tuzu olan kalsiyum ve magnezyum karbonat, yada kalsiyum veya magnezyum sülfatla temas ettiğinde kireç tuzlarını çözer. Türe bağlı olarak kalsiyum veya magnezyum bikarbonatlar ya da sülfatlar oluşur.  Tüm su türleri  kireç tuzlarının türü ve miktarına bağlı olarak değişir.

Su sıcaklığına bağlı olarak karbondioksitin kolaylıkla sudan ayrılması sonucu halk arasında “kireç” olarak bilinen kalsiyum ve magnezyum karbonatlara dönüşür.Tesisat ve makinelerde kirecin çökelmesi sonucu kireçtaşı tabakaları oluşmaktadır. Asıl sorun ise bundan kaynaklanmaktadır.

 

Ek Bilgi