Beton üretiminde en önemli bileşen olan su, bir m3 beton içerisinde 150-250 litre arasında kullanılmaktadır. Beton üretiminde mevzuatlar gereği çimento ve agrega kalitesi üzerinde titizlikle durulur ama su kalitesi genellikle es geçilir. Bu tesislerde su yüksek miktarlarda kullanıldığı için kuyu suyu kullanılmaktadır. Kuyu suları da yüksek miktarlarda kireç içerir.

İlk bakışta sudaki kireç beton üretimi için olumlu bir elementtir çünkü bağlayıcı bir özelliğe sahiptir fakat yüksek miktarlardaki kireç karbonatlaşmaya yol açacağından betonun basınç dayanımını düşürür ve betonda çatlamalara neden olur. Ayrıca beton içerisindeki ortamın pH’ını da düşürerek demirlerin oksitlenmesine neden olur.

Beton içerisindeki serbest kireç, ortamdaki karbondioksit varlığında su ile çözünür. Kirecin çözünmesi, betonda boşlukların oluşmasına, bu boşluklar ise betonun dayanımının düşmesine neden olur. MİRAMAK betonun dayanımını önemli oranda artırır. MİRAMAK kullanılır ise kireç ve oksitlenme tehdidinden işletme maliyetsiz, ekonomik ve çevreci bir şekilde kurtulunmuş olacaktır.

Ek Bilgi